PŘEMYSLOVSKÁ 1939/28, PRAHA 3    +420 246 090 246

Koronavirus a provoz kanceláří

Koronavirus a provoz kanceláří

01.05.2020

Správná ventilace vzduchu, efektivní využití klimatizace či dobrá úroveň vlhkosti v kancelářích dokáže výrazně omezit šíření infekčních látek, a zajistit tak lepší zdraví pracujících lidí.

Především dostatek čerstvého vzduchu

Pro omezení šíření infekce je nutné zajistit pravidelný a co největší přísun čerstvého vzduchu. Větrání by mělo v budovách fungovat (pokud možno) nepřetržitě, tedy i přes noc a o víkendu, kdy v nich nikdo nepracuje. Jak v budovách s mechanickou ventilací, tak především v budovách bez ní, se doporučuje co nejvíce otevírat okna. Ano, z hlediska teploty to může být poněkud nepříjemné, ale přísun čerstvého venkovního vzduchu výrazně pomáhá omezovat koncentraci infekčních látek. Pro zajištění dostatečného množství čerstvého vzduchu pro každého člověka je také dobré alespoň mírně snížit počet zaměstnanců v jedné kanceláři.

Úroveň filtrace není rozhodující

Vzduchotechnické jednotky v kancelářských budovách jsou většinou vybaveny dvoustupňovou filtrací. Kapsový nebo rámový filtr se u nich nachází jak na výstupu čerstvého vzduchu, tak na výstupu odváděného odpadního vzduchu. Účinnost filtrů a jejich použití se liší podle typu budovy. Například v potravinářském a farmaceutickém průmyslu či nemocnicích, se používají účinnější filtry, které dokáží zachytit i mikročástice, tedy aerosol a viry.

V běžných kancelářských budovách není nutné a často ani prakticky možné vyměnit stávající filtry za vyšší třídu. Jak už víme, přenos nového koronaviru vzduchem nepatří k hlavním rizikům, takže šíření infekce příjmem vzduchu z venkovního prostředí nepředstavuje závažné nebezpečí. Virus se většinou váže na větší částice, které jemné filtry nižších tříd zachytí bez problémů.

Nebezpečné povrchy

Kromě čištění filtrů by si správci budov i samotní zaměstnanci měli dávat pozor na povrchy, kterých se často dotýká velké množství lidí. Nový koronavirus zřejmě přežívá na různých typech povrchu i několik dní. Kvůli tomu je nutné často dezinfikovat například kliky od konferenčních místností, kancelářské kuchyňky a další místa, kde dochází k přímému i nepřímému kontaktu s jinými lidmi. Jeden ze starších výzkumů ukázal, že virus umístěný na kliky dveří a stoly dokáže během dvou až čtyř hodin proniknout na 40 až 60 % povrchů v celé budově. Zejména toalety vyžadují speciální péči jak z hlediska vzduchotechniky, tak z hlediska opatrnosti uživatelů.

Masový návrat do kanceláří lze očekávat koncem jara či začátkem léta, kdy by neměl být problém s otevíráním oken a dostatečným přísunem čerstvého vzduchu.

Zdroj: Stavební fórum, Antonín Krejčík, Lukáš Benzl - Autoři pracují ve společnosti CAPEXUS, která se zabývá interiérovým poradenstvím