PŘEMYSLOVSKÁ 1939/28, PRAHA 3    +420 246 090 246

Komerční prostory – nedostatkové zboží a stále rostoucí ceny

Vývoj cen na trhu s komerčními nemovitostmi

03.04.2019

Jaký je současný stav na trhu komerčních nemovitostí u nás? Připravili jsme pro Vás malou analýzu. Věřte, že není na co čekat, ceny v této oblasti dále porostou.

Kancelářský trh

Vývoj cen na trhu s komerčními nemovitostmi ovlivňuje řada faktorů. Jednou velmi důležitou veličinou je pracovní síla. Právě její současný nedostatek vede k neustálému zvyšování cen realizace staveb, resp. konkrétních kancelářských budov.

Praha měla velmi dlouhou dobu status nejstabilnějšího evropského trhu z hlediska výše ceny nájmu kanceláří. S tím souvisela i značná popularita našeho trhu mezi investory. Protože čitelnost a stabilita trhu vždy vytváří dojem jistoty.

Ceny výstavby a doba realizace rostou ruku v ruce. Dnes se dokončení stavby v průměru prodlouží o 6 měsíců oproti předchozím zvyklostem, a to především z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu.

Nedostatek peněz na stavební pozemek

Kvůli růstu cen vstupů přestává být nová výstavba ekonomicky udržitelná. Jednoduše přestává dávat smysl, protože se investorovi nedostávají finance ani na koupi samotného stavebního pozemku. Při provedení primární kalkulace zjistí, že samotné vstupy spotřebují tzv. developerský zisk, tudíž nemá cenu se do výstavby pouštět. A tak se dostáváme do začarovaného kruhu: nedostatek pracovní síly – rostoucí ceny vstupů – nedostatek komerčních budov k pronájmu na trhu – poptávka převyšující nabídku při současně stále rostoucích cenách za stávající kancelářské budovy k pronájmu.

Nejedná se pouze o Prahu, tento fenomén je v současnosti celorepublikovou záležitostí.

Nájemné – situace a prognóza

Časy se mění. Ekonomická krize u nás plynule přešla v krizi stavební. Vstupy neboli náklady na projekt se neustále prodražují. Reálně to vypadá tak, že vývoj cen komerčních nemovitostí na trhu před krizí hlásil cenu 28.000 CZK/m2 – před pěti lety cena vzrostla na průměrných 33.000 CZK/m2 a v současnosti se stěží vejdeme do 50.000 CZK/m2 komerčně pronajímané plochy.

Růst cen nájmů kanceláří je bezpochyby celoevropským trendem, nicméně se dá očekávat, že v okolních zemích může dojít ke zpomalení. Ne tak v České republice, kde musíme počítat i nadále s nutným růstem. Podle meziročního odhadu alespoň o 1 EUR na m2 a měsíc pro tento rok.

Z hlediska Prime Rent (nejlukrativnějšího nájemného) se Česká republika stále řadí k jednomu z nejlevnějších trhů v Evropě. I proto nelze růst komerčních nájmů očekávat, natož zastavit. Co se ovšem zastavit může, je development, neboli výstavba, což jistě není ekonomicky žádoucí jev.

Stavět se bude muset delší dobu a dráž, čímž komerčním pronájmům za nízké ceny u nás definitivně odzvonilo.

Výhled do budoucna

Situace na trhu komerčně pronajímaných nemovitostí v Praze nemá příliš optimistickou prognózu. Počet volných kanceláří se neustále snižuje a výhledově se i nadále budou zvyšovat nároky ze strany pronajímatelů. Zdražuje se i samotná výstavba nových komerčních prostor. Všechny tyto faktory znamenají pro naše klienty se zájmem o pronájem komerčních prostor především vyšší nájemné.

Z naší současné zkušenosti musíme konstatovat, že poptávka na trhu komerčních nemovitostí je velká a silně převyšující nabídku. Podle našeho odhadu se bude tento tlak do budoucna ještě stupňovat.

 V případě, že uvažujete o pronájmu komerčních prostor, neváhejte kontaktovat profesionální tým našich realitních makléřů. Century 21 Ruby je Vám plně k dispozici.

 

Zdroj: http://www.stavebni-forum.cz/cs/cena-prace-tlaci-najmy-vzhuru-aneb-konec-najemni-lace-v-cechach/